Người tốt - Việc tốt Archives - Page 6 of 19 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 25/12/2017

  Bác Hồ viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời được coi là sự kiện lịch sử tiêu biểu của các nước Á Đông, cũng như của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Với thắng lợi này “chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động [...]

 • 18/12/2017

  “Học Hồ Chủ tịch, chúng ta học gì?”

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, đồng thời là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Ở Người, đức tính giản dị, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư được thể hiện vô cùng rực rỡ. [...]

 • 11/12/2017

  Bác xem phim Kim Đồng

  Kỳ này tới lượt phim Kim Đồng. Nghe tin này, tôi sung sướng vô hạn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp Bác, nhưng là lần được đưa bộ phim đầu tay của tôi cùng đồng chí Vũ Phạm Từ đạo diễn, vào chiếu để Bác xem. Từ khi làm công tác văn nghệ, tôi chưa lần nào được vinh dự lớn như lần này. [...]

 • 06/12/2017

  Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta không thể sống khác đồng bào”

  Trong bài “Chủ tịch Hồ Chí Minh” (tháng 5/1960), Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “Đời sống của Hồ Chủ tịch rất giản dị, thanh đạm. Hồ Chủ tịch thường nói: Nước ta còn nghèo, chúng ta không thể sống khác đồng bào. Bao lâu quen đời sống khắc khổ, Hồ Chủ tịch không thể có đời sống khác, không thể chịu lối sống [...]

 • 30/11/2017

  Hai lần gặp Bác Hồ

  Nhân dân và cán bộ chúng ta ai cũng mong ước được dịp gặp Bác, nghe lời Bác dạy bảo, chính mắt trông thấy tác phong giản dị của người công dân thứ nhất của đất nước, vị lãnh tụ yêu quý nhất của dân tộc. Đời tôi đã hai lần được hân hạnh ấy. [...]

 • 22/11/2017

  Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục và chỉ rõ: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang…, xây dựng kinh tế không có cán bộ không làm được. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa” (Hồ Chí Minh toàn tập. T.8, tr.184). [...]

 • 16/11/2017

  Tôi được diễn chèo cho Bác Hồ xem

  Bác Hồ là một công dân Việt Nam vĩ đại, một chiến sĩ cách mạng thiên tài, một người sống đức độ cao cả. Bác đã cống hiến cả một đời cho sự nghiệp cách mạng, dấn thân vào gian lao trùng điệp, vượt qua mọi trở ngại phi thường, đưa dân tộc ta từ cảnh nô lệ tới bước vùng dậy lớn mạnh, phát huy được bản lĩnh, [...]

 • 09/11/2017

  Tham ô, lãng phí “Là hành động xấu xa nhất của con người”

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân rực rỡ của đạo đức cách mạng cao đẹp: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. Nhà thơ Tố Hữu đã thể hiện rất hàm súc về phẩm chất “Dĩ công vi thượng” của Bác Hồ: “Bác để tình thương cho chúng con/ Cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son/ Mong manh áo vải, hồn muôn trượng/ [...]

 • 02/11/2017

  Mấy vấn đề lớn trong “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngay ở chương I của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (NXB CTQG và NXB Trẻ, in năm 2005), với tiêu đề “Phê bình và sửa chữa” (từ trang 7 đến 20), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra “ba hạng” khuyết điểm lớn của cán bộ, đảng viên (CBĐV): “Khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan./ Khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng [...]

 • 26/10/2017

  Mấy vấn đề lớn trong “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng công tác cán bộ, bởi đó là công tác trọng tâm, then chốt của Đảng, nhằm đưa cách mạng đến thành công, đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường, đem lại tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc cho nhân dân. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Vấn đề cán bộ” [...]