Người tốt - Việc tốt Archives - Page 6 of 28 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 07/09/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 1/9
  “Để lãnh đạo quân đội tiến bộ không ngừng, các đồng chí cần phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt”.
  (Phát biểu tại Lễ phong quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ cao cấp trong quân đội, ngày 1/9/1959). 

 • 31/08/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 23/8
  “Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc”.
  (Bài “Hãy yêu thương nhau và cùng nhau đoàn kết”, Bác viết tại Quảng Châu, Trung Quốc, đăng Báo Thanh niên, số 9, ngày 23/8/1925). 
  - Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã trải qua những chặng đường đầy gian lao thử thách, [...]

 • 24/08/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 16/8
  “Giữ gìn hòa bình là nhiệm vụ chung của toàn dân. Mỗi người dân Việt Nam phải là một chiến sĩ hăng hái đấu tranh cho hòa bình”.
  (“Thư gửi Đại hội Nhân dân Việt Nam bảo vệ hòa bình”, Bác viết ngày 16/8/1958, Báo Nhân dân, số 1.618, ngày 17/8/1958).
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Trong suốt tiến trình xây dựng và bảo vệ đất nước, [...]

 • 17/08/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 9/8
  Lửa thử vàng, gian nan thử bạn”.
  (Bài viết “Thực dân Pháp xâm lăng Bidéctơ”, Báo Nhân dân, số 2.697, ngày 9/8/1961).
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc, tâm địa đen tối của chủ nghĩa đế quốc, thực dân; thông qua vấn đề ở Bidéctơ, Người muốn cảnh tỉnh quân và dân ta nhận rõ đâu là bạn, [...]

 • 10/08/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 1 tháng 8
  “Phụ nữ cần phải học tập tiến bộ nhiều hơn nữa”.
  (Phát biểu tại Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc, ngày 1/8/1960, Báo Nhân dân, số 2.327, ngày 2/8/1960).
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội. Kế thừa và phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng,

 • 03/08/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 26/7/1962
  “Mọi người công dân - già trẻ gái trai - đều phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà. Mọi người phải nâng cao tinh thần trách nhiệm cần kiệm xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội”.
  (Bài nói chuyện với nhân dân và cán bộ tỉnh Hải Dương khi Người về thăm và làm việc tại địa phương, ngày 26/7/1962). [...]

 • 27/07/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 19/7/1965
  “Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ đội với nhau, giữa nhân dân với bộ đội”.
  (Bài nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Đoàn Tam Đảo, Bộ đội Phòng không - Không quân, nay là Lữ đoàn Pháo Phòng không 234/ Quân đoàn 3, ngày 19/7/1965) [...]

 • 20/07/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 12/7/1951
  “Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí”.
  (Bài viết “Phê bình”, Báo Nhân dân, số 16, ngày 12/7/1951) 
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định phê bình và tự phê bình là một vấn đề có tính nguyên tắc, [...]

 • 13/07/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 5/7/1951
  “Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do”.
  (Bài viết “Thi đua ái quốc, hiện tại và tương lai vẻ vang của nước ta”, Báo Nhân dân, số 15, ngày 5/7/1951) [...]

 • 06/07/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 27/6/1968
  “Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”.
  (Thư khen quân và dân miền Bắc, ngày 27/6/1968)
  - Lời dạy không chỉ động viên, khen ngợi quân và dân miền Bắc mà còn nhắc nhở quân và dân hai miền Nam - Bắc phải luôn nêu cao [...]