Người tốt - Việc tốt Archives - Page 5 of 30 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 25/04/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy (số 591)

  Ngày 17/4
  “Anh hùng là những người thật cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, của giai cấp”. [...]

 • 18/04/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy (số 590)

  Ngày 10/4
  “...Chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính”. 
  (Bài viết“Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan” đăng Báo Nhân Dân, số 176 từ ngày 6 - 10/4/1954)
  - Nhận rõ vị trí, vai trò của chi bộ theo quan điểm, [...]

 • 11/04/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy (số 589)

  Ngày 1/4“Trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận”.
  (Lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi tại cuộc triển lãm ngành Hậu cần Quân đội ngày 1-4-1958) 
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ rất sớm rất quan tâm, trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao, [...]

 • 04/04/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy (số 588)

  Ngày 27/3
  “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”. 
  (Bài Sức khỏe và thể dục đăng Báo Cứu quốc, số 199, ngày 27/3/1946)

 • 28/03/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy (số 587)

  Ngày 20/3
  “Khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại”.
  (Phát biểu tại Hội nghị cao cấp toàn quân, ngày 20/3/1958)
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tự kiêu là mù quáng, chỉ trông thấy những việc mình tưởng mình làm được, những điều mình tưởng mình biết hết; [...]

 • 21/03/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy (số 586)

  Ngày 13/3
  “Chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người dân được ấm no, hạnh phúc và học hành tiến bộ”.
  (Nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Thái Nguyên vào ngày 13/3/1960) 
  - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của CNXH là nâng cao đời sống vật chất [...]

 • 14/03/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 6/3
  “Nạn giấy tờ đã làm tốn của hao công của nhân dân, nó cũng làm hỏng tư tưởng và tác phong của cán bộ... là mẹ đẻ ra nạn tham ô, lãng phí”. 
  (Bài viết “Chống nạn giấy tờ” đăng báo Nhân Dân, số 170, ngày 6/3/1954) [...]

 • 07/03/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 26/1 
  “Để thực hiện từng bước công nghiệp hóa XHCN, nhằm đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cán bộ và công nhân ngành công nghiệp phải có quyết tâm hoàn thành [...]

 • 29/02/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 21/2
  “Các cô, các chú là những thầy giáo, những cán bộ giáo dục đều phải luôn luôn cố gắng học thêm, học chính trị, học chuyên môn. Nếu không tiến bộ mãi, thì sẽ không theo kịp đà tiến chung, sẽ trở thành lạc hậu”.
  [...]

 • 22/02/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 14/2
  “Chế độ ta là chế độ dân chủ nhân dân; chúng ta cần mở rộng dân chủ với nhân dân, đồng thời cần phải tăng cường chuyên chính với kẻ địch của nhân dân. Có tăng cường chuyên chính với kẻ địch thì mới bảo vệ được tự do và dân chủ của nhân dân ta”. [...]