Người tốt - Việc tốt Archives - Page 5 of 28 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 16/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 8/11
  Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh”.
  (Bài viết “Hô hào nhân dân chống nạn đói”, Báo Cứu quốc, số 86, ngày 8/11/1945)
  - Hơn 70 năm đã qua đi, nhưng trong ký ức của người dân Việt Nam, nạn đói năm 1945 vẫn còn là một cơn ác mộng, một nỗi đau nhức nhối, khó quên. [...]

 • 09/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 1/11
  “... Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”. [...]

 • 02/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 25/10
  “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.
  (Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị trung cấp Quân đội - nay là Học viện Chính trị/Bộ Quốc phòng - nhân dịp về thăm trường ngày 25/10/1951) [...]

 • 26/10/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 18/10
  “Đồng bào chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ, phải tranh đấu đến cùng để mưu tự do, hạnh phúc cho dân tộc”.
  (“Thư gửi đồng bào tỉnh Lào Cai”, ngày 18/10/1945; đăng báo Cứu quốc, số 71, ngày 19/10/1945)
  - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là để tạo nên lực lượng cách mạng to lớn, [...]

 • 19/10/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 11/10
  “Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và nhân dân là chủ quan”.
  (Bài viết “Phải thi đua chống hạn, diệt sâu, để nắm chắc vụ mùa thắng lợi”, bút danh Trần Lực, Báo Nhân dân, số 1.672, ngày 11/10/1958). [...]

 • 12/10/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 4/10
  “Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp. Phải cần mà phải cẩn nữa”.
  (Bài viết “Thiếu óc tổ chức - một khuyết điểm lớn trong các Ủy ban nhân dân”, bút danh Chiến Thắng, Báo Cứu quốc, số 58, ngày 4/10/1945). [...]

 • 05/10/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 27/9“Xem xét nơi nào quân địch có thực lực mạnh để tránh và nơi nào quân địch yếu để tiến công, như thế là xem xét tình hình hư thực của bên địch. Biết rõ được thế hư thực của địch, mới có thể bày được mưu kế tiến thoái”. [...]

 • 28/09/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 20/9
  “Cán bộ cần hoan nghênh ý kiến và những lời phê bình của dân, để sửa chữa sai lầm”.
  (Thư thăm hỏi các đại biểu và cán bộ, nhân viên mậu dịch, ngày 20/9/1951).
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, nhân viên ngành mậu dịch phải xem tự phê bình và tiếp thu phê bình đối với người cán bộ, [...]

 • 21/09/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 13/9
  “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.
  (Phát biểu tại “Lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc”, ngày 13/9/1958). 
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, bất kỳ một đất nước, một tổ chức nào muốn phát triển bền vững thì đất nước, tổ chức đó phải biết quan tâm [...]

 • 14/09/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 6/9
  “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa!”.