Người tốt - Việc tốt Archives - Page 4 of 28 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 22/02/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 14/2
  “Chế độ ta là chế độ dân chủ nhân dân; chúng ta cần mở rộng dân chủ với nhân dân, đồng thời cần phải tăng cường chuyên chính với kẻ địch của nhân dân. Có tăng cường chuyên chính với kẻ địch thì mới bảo vệ được tự do và dân chủ của nhân dân ta”. [...]

 • 15/02/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 6/2
  “Cách mạng rất cần trí thức và chính ra chỉ có cách mạng mới biết trọng trí thức. Nhưng trọng trí thức như thế nào? Không phải tất cả đều là trọng. Trí thức đáng trọng là trí thức hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

 • 11/01/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 3/1 
  “Đại bác của bọn đế quốc không thể át tiếng nói yêu nước của nhân dân Việt Nam”.
  (Bài “Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay”, viết vào tháng 1/1959) 
  - Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định truyền thống yêu nước của dân tộc, [...]

 • 04/01/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 27/12
   “Các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng sức người, sức của của nhân dân”.
  (Phát biểu phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III tại Hà Nội, ngày 27/12/1965) [...]

 • 28/12/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 20/12
  “Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là học tập, [...]

 • 21/12/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 13/12
  “Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, [...]

 • 14/12/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 6/12
  Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa. Trong hai phe giao chiến, phe nào có đầy đủ điều kiện nhân hòa là phe ấy thắng. Chỉ phe nào vì chính nghĩa mà chiến đấu, phe ấy mới có đủ điều kiện nhân hòa”.
  [...]

 • 07/12/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 29/11 
  “Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân”.
  (Thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc, Người viết tháng 11/1949)
  - Giai cấp nông dân là một lực lượng có vai trò hết sức quan trọng [...]

 • 30/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 22/11
  “Anh hùng thật là những người bất cứ việc to việc nhỏ, luôn luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”[22].
  (Bài “Anh hùng giả và anh hùng thật”, Báo Nhân dân, số 149, từ ngày 21 - 25/11/1953) [...]

 • 23/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 15/11
  “... Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc thì chẳng việc gì thành công”.
  (Bài viết “Bệnh tự kiêu, tự ái”, bút danh X.Y.Z, báo Sự Thật, số 102, ngày 15/11/1948)