Người tốt - Việc tốt Archives - Page 3 of 18 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 11/06/2018

  Hồ Chí Minh “Nhà báo cách mạng vĩ đại”

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn rất coi trọng vai trò của báo chí, coi đây là một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác đã viết gần 2.000 bài báo với nhiều bút danh khác nhau. Tùy từng hoàn cảnh, đối tượng phản ánh [...]

 • 04/06/2018

  Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn

  Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội. Ngay sau đó, toàn Đảng, toàn dân ta bắt tay vô công cuộc xây dựng chính quyền cách  mạng, bảo vệ Tổ quốc [...]

 • 28/05/2018

  Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”

  Sau hòa bình lập lại (7/1954), Bác Hồ đã chỉ thị: Các tờ báo của Đảng và đoàn thể mở mục “Người mới, việc mới” để biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong nhân dân và cán bộ, đảng viên (CB-ĐV), nhằm động viên phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng phát triển. [...]

 • 21/05/2018

  Hình tượng Bác Hồ trong “Sáng tháng năm” của Tố Hữu

  “Sáng tháng Năm” (viết tháng 5-1951) là bài thơ đặc sắc, một đỉnh cao sáng tác của Tố Hữu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho đến nay, có nhiều nhà thơ viết về Bác, nhưng “Sáng tháng Năm” của Tố Hữu vẫn đứng ở hàng đầu, với bút pháp không thể nhòa lẫn. Bài thơ đã trở thành hành trang tinh thần của biết bao [...]

 • 14/05/2018

  Trọng chức vụ hay trọng tài năng?

  Chức vụ (hay chức quyền, chức danh, nhiều khi chỉ nói gọn là “chức”) và tài năng là hai điều mà người đời thường bàn luận, suy ngẫm. Xưa nay, ở nước ta, trong nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội, nhất là trong thời kỳ “mở cửa” (?!) và nền kinh tế thị trường sơ khai như hiện nay, [...]

 • 07/05/2018

  Quan điểm nhân dân - Cốt lõi hệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, nhà tư tưởng lớn của dân tộc ta và là một trong những nhà tư tưởng lỗi lạc của thế giới ở thế kỷ XX. Xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, sống trong thời kỳ dân tộc ta rên xiết dưới ách thống trị của giai cấp phong kiến suy tàn và bọn thực dân Pháp tàn ác, [...]

 • 23/04/2018

  Dự cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại thắng mùa xuân 1975 qua bản di chúc

  Kể từ đại thắng mùa xuân năm 1975 cho đến nay (2018), đất nước ta đã giành được độc lập hoàn toàn và thống nhất hai miền Nam - Bắc được 43 năm. Đây không phải là một quãng thời gian dài đối với một đất nước đã có hơn 4.000 năm lịch sử nhưng nó cũng không quá ngắn để chúng ta có thể [...]

 • 16/04/2018

  Bác Hồ tình bạn thủy chung

  Cách đây đã lâu, ở phố Ngõ Nghè (nay là phố Lê Chân), Hải Phòng, có một ông già tên là Thuyết. Đầu thế kỷ XX, khi còn trẻ, ông làm thủy thủ trên nhiều tàu buôn ra nước ngoài. Sau đó ông làm công trong một hiệu ảnh ở Paris (Pháp). Cuối năm 1943, ông Thuyết bị mù cả hai mắt, tài sản chẳng có gì, [...]

 • 09/04/2018

  Bác Hồ đọc báo Thái Bình tiến lên

  Vào năm 1958, anh em làm bản Tin Thái Bình chúng tôi được các đồng chí ở Ban công tác nông thôn tỉnh cho hay là, trong một cuộc họp bàn về việc mở rộng phong trào hợp tác hóa nông nghiệp miền Bắc, Ban công tác nông thôn Trung ương có đọc cho đại biểu Thái Bình nghe một bài [...]

 • 03/04/2018

  Bác Hồ chăm lo giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thanh niên

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta - rất yêu quý thanh niên, suốt đời chăm lo giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thanh niên, tin cậy ở thanh niên. Vì vậy, các thế hệ thanh niên nước ta đã không phụ lòng tin yêu của Người! [...]