Người tốt - Việc tốt Archives - Page 3 of 30 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 19/09/2020

  Bác Hồ tin dùng tướng Nguyễn Bình

  Trung tướng Nguyễn Bình được đánh giá là người chỉ huy mưu lược, quyết đoán và dũng cảm, giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, lập nhiều chiến công, có can đảm, vũ dũng hơn người và trung hậu. Ông nổi tiếng về khả năng tiến hành chiến tranh du kích, [...]

 • 12/09/2020

  Cuộc sống giản dị của Bác ở Phủ Chủ tịch

  Trong những năm ở Phủ Chủ tịch, Bác đã sống hằng ngày như thế nào? 
  Mùa hè nóng lắm. Hà Nội là nơi nóng bậc nhất ở đồng bằng Bắc bộ. Nhưng như đã nói, Bác không cho lắp máy điều hòa không khí. Còn quạt máy thì cho đến năm 78, 79 tuổi, [...]

 • 05/09/2020

  Lòng Già Hồ luôn bên cạnh đồng bào Nam bộ

  Hồi ấy, vào mùa xuân 1946, tôi ở trong Ban Chấp hành đoàn Phụ nữ cứu quốc tỉnh Bến Tre. Ban Chấp hành Phụ nữ giao cho tôi nhiệm vụ tổ chức một đoàn gồm các mẹ, các chị, cùng một số thanh niên ra hỏa tuyến chúc Tết bộ đội. Tôi đang say sưa làm công tác [...]

 • 29/08/2020

  Nhà cách mạng lão thành, nhà ngoại giao Lưu Văn Lợi (1913 - 2016) kể lại: Những khoảnh khắc bên Bác

  “Mình phải làm gương”

  Đầu năm 1946, nổi lên phong trào đời sống mới. Ban Trung ương vận động đời sống mới được thành lập với các nhân vật có tiếng như Trần Huy Liệu, Dương Đức Hiền, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Tấn Gi Trọng, [...]

 • 22/08/2020

  Bác Hồ và Pa-bơ-lô Pi-cát-xô

  Tình bạn giữa Hồ Chí Minh và Pa-bơ-lô Pi-cát-xô kéo dài tới mấy chục năm nhưng mãi về sau này, khi Bác mất, chúng ta mới được biết đến. Người Việt Nam duy nhất được chứng kiến cuộc gặp mặt cảm động giữa Hồ Chí Minh và Pi-cát-xô sau bao nhiêu năm [...]

 • 15/08/2020

  Khó khăn phải tìm cách khắc phục

  Bác đã có kế hoạch đi đâu thì nhất định đi. Có những lần vì phải đến chỗ không an toàn nên chúng tôi đã tìm cớ để không đưa Bác đi, nhưng Bác không chịu. Bác nói: “Khó khăn cần phải tìm cách khắc phục”. Những ngày ở Việt Bắc ô tô không đi được [...]

 • 08/08/2020

  Tình cảm của Bác Hồ với gia đình thương binh, liệt sĩ

  Hằng năm, vào dịp 27-7, Bác thường viết thư thăm hỏi, động viên các thương binh, gia đình liệt sĩ. Người luôn mong muốn công việc đền ơn đáp nghĩa với thương binh, gia đình liệt sĩ phải trở thành phong trào rộng khắp, là trách nhiệm của các cấp, [...]

 • 01/08/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy (số 605)

  Ngày 23/7/1955
  “Chúng ta phải học tinh thần tự lập tự cường, tinh thần hăng hái thi đua sản xuất và tiết kiệm của nhân dân các nước bạn... Chúng ta phải bồi dưỡng lòng nồng nàn yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính”. [...]

 • 25/07/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy (số 604)

  Ngày 15/7/1950
  “Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình”.
  (Bài viết “Phải chữa cái bệnh cấp bậc”, Báo Sự thật, số 136, ngày 15/7/1950) 
  [...]

 • 18/07/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy (số 603)

  Ngày 10/7/1960
  “Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
  (Bài viết “Quốc hội ta vĩ đại thật”, Báo Nhân dân, số 2.304, ngày 10/7/1960)