Người tốt - Việc tốt Archives - Page 20 of 30 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 19/07/2017

  Người nặn tượng

  Cách mạng tháng Tám đã mở ra một chân trời xán lạn cho các nghệ sĩ, trong đó có tôi. Con đường nghệ thuật chói chang ánh sáng cách mạng, khiến tôi không khỏi choáng ngợp vì xúc động. Tôi tắm mình trong nguồn ánh sáng trong trẻo ấy và nhận thấy nghề điêu khắc của mình đã đến lúc cần đến như một thứ vũ khí. [...]

 • 12/07/2017

  Thế giới ca ngợi Hồ Chí Minh

  Nghị quyết trên đây của UNESCO còn khẳng định rằng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, [...]

 • 05/07/2017

  Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng tự phê bình và phê bình trong Đảng

  Trong bài “Đạo đức cách mạng” (viết năm 1958), Bác nêu lên các tiêu chí về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên (CBĐV); trong đó, Người nhấn mạnh: “Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng phê bình và tự phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và [...]

 • 28/06/2017

  Nhớ lại những ngày làm công tác văn hóa trong mấy năm đầu Cách mạng tháng Tám

  Trong những ngày đầu, Hội Văn hóa Cứu quốc tạm lấy trụ sở cũ của Hội Khai trí Tiến đức (1) làm nơi làm việc, ở những gian phòng xưa kia bọn quan lại và bọn tư sản dùng làm nơi đánh tổ tôm, hát cô đầu, thì bây giờ anh chị em làm nơi hội họp, đọc sách báo. [...]

 • 22/06/2017

  Bác Hồ chú trọng nâng cao dân đức

  Cùng với việc chăm lo mở mang dân trí nhằm đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, Bác Hồ hết sức chú trọng việc nâng cao dân đức. Đức là cái gốc của phẩm giá con người. Vì thế, dân đức không tách rời dân trí. Có khi, do kém dân trí mà dẫn đến thiếu dân đức. Nhưng phần nhiều, [...]

 • 21/06/2017

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy trường học lớn

  Lịch sử nhân loại là tấm gương phản ánh xã hội và con người. Đó là những bức tranh hiện thực hoành tráng, phấp phới ánh sáng, sắc màu thời đại và rực rỡ tính cách đặc thù của nhân vật. Có những người mà mỗi hành động, lời nói gắn liền với một giai đoạn lịch sử thăng trầm, vinh quang [...]

 • 14/06/2017

  Bác Hồ và nhà văn Nhật Bản Kiyôshi Kômatsu

  Tháng 2/1976, Nhà xuất bản Thanh niên cho ra đời cuốn sách “Thời tuổi trẻ của Bác Hồ” của nhà báo, nhà văn Hồng Hà. Ở trang 154, Hồng Hà viết “... Mạng lưới mật thám theo dõi anh (Nguyễn Ái Quốc) tại Paris tăng lên từ khi Bộ thuộc địa lập một tổ chức mới chuyên theo dõi những người Đông Dương ở Pháp. [...]

 • 07/06/2017

  Bác Hồ với nhà báo Quang Đạm

  Người ấy không ai khác là ông Quang Đạm, quê Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tên khai sinh là Tạ Quang Đạm, sinh năm 1913, mất năm 1999 tại Hà Nội, là em một cố giáo sư - Bộ trưởng Bộ Đại học và chuyên nghiệp Tạ Quang Bửu và là anh ruột Bộ trưởng Thủy sản Tạ Quang Ngọc. [...]

 • 31/05/2017

  Hồ Chủ tịch với nhân dân

  Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung hồi 1946 vẽ Hồ Chủ tịch ở Bắc Bộ phủ có kể lại cái cảm giác bàng hoàng khi gặp Cụ lần đầu: giữa một phòng làm việc kiểu lai Tây lai ta của bọn thực dân trước, giữa những tủ gương, bàn giấy, sập, giường tây, ghế nằm, bỗng thấy Cụ Hồ ngồi làm việc trong bộ áo ka-ki bạc cũ [...]

 • 24/05/2017

  Bác Hồ qua những vần thơ tự thọ

  So với văn xuôi, Nhật ký trong tù, thơ chúc Tết,… thơ tự thọ chỉ là một bộ phận nhỏ trong di sản văn học đồ sộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nhưng, đây lại là mảng sáng tác có giá trị của Bác. Bởi qua những vần thơ giản dị mà Bác “tức cảnh” [...]