Người tốt - Việc tốt Archives - Page 18 of 28 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 28/06/2017

  Nhớ lại những ngày làm công tác văn hóa trong mấy năm đầu Cách mạng tháng Tám

  Trong những ngày đầu, Hội Văn hóa Cứu quốc tạm lấy trụ sở cũ của Hội Khai trí Tiến đức (1) làm nơi làm việc, ở những gian phòng xưa kia bọn quan lại và bọn tư sản dùng làm nơi đánh tổ tôm, hát cô đầu, thì bây giờ anh chị em làm nơi hội họp, đọc sách báo. [...]

 • 22/06/2017

  Bác Hồ chú trọng nâng cao dân đức

  Cùng với việc chăm lo mở mang dân trí nhằm đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, Bác Hồ hết sức chú trọng việc nâng cao dân đức. Đức là cái gốc của phẩm giá con người. Vì thế, dân đức không tách rời dân trí. Có khi, do kém dân trí mà dẫn đến thiếu dân đức. Nhưng phần nhiều, [...]

 • 21/06/2017

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy trường học lớn

  Lịch sử nhân loại là tấm gương phản ánh xã hội và con người. Đó là những bức tranh hiện thực hoành tráng, phấp phới ánh sáng, sắc màu thời đại và rực rỡ tính cách đặc thù của nhân vật. Có những người mà mỗi hành động, lời nói gắn liền với một giai đoạn lịch sử thăng trầm, vinh quang [...]

 • 14/06/2017

  Bác Hồ và nhà văn Nhật Bản Kiyôshi Kômatsu

  Tháng 2/1976, Nhà xuất bản Thanh niên cho ra đời cuốn sách “Thời tuổi trẻ của Bác Hồ” của nhà báo, nhà văn Hồng Hà. Ở trang 154, Hồng Hà viết “... Mạng lưới mật thám theo dõi anh (Nguyễn Ái Quốc) tại Paris tăng lên từ khi Bộ thuộc địa lập một tổ chức mới chuyên theo dõi những người Đông Dương ở Pháp. [...]

 • 07/06/2017

  Bác Hồ với nhà báo Quang Đạm

  Người ấy không ai khác là ông Quang Đạm, quê Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tên khai sinh là Tạ Quang Đạm, sinh năm 1913, mất năm 1999 tại Hà Nội, là em một cố giáo sư - Bộ trưởng Bộ Đại học và chuyên nghiệp Tạ Quang Bửu và là anh ruột Bộ trưởng Thủy sản Tạ Quang Ngọc. [...]

 • 31/05/2017

  Hồ Chủ tịch với nhân dân

  Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung hồi 1946 vẽ Hồ Chủ tịch ở Bắc Bộ phủ có kể lại cái cảm giác bàng hoàng khi gặp Cụ lần đầu: giữa một phòng làm việc kiểu lai Tây lai ta của bọn thực dân trước, giữa những tủ gương, bàn giấy, sập, giường tây, ghế nằm, bỗng thấy Cụ Hồ ngồi làm việc trong bộ áo ka-ki bạc cũ [...]

 • 24/05/2017

  Bác Hồ qua những vần thơ tự thọ

  So với văn xuôi, Nhật ký trong tù, thơ chúc Tết,… thơ tự thọ chỉ là một bộ phận nhỏ trong di sản văn học đồ sộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nhưng, đây lại là mảng sáng tác có giá trị của Bác. Bởi qua những vần thơ giản dị mà Bác “tức cảnh” [...]

 • 24/05/2017

  Nhớ Bác Hồ

  “Là lãnh tụ, là thầy, là cha”. Đó là tình cảm của tôi, của thế hệ chúng ta ngày nay đối với  Bác Hồ. Như thế hệ Bác Hồ đã nói lên như vậy tình cảm của mình đối với Lênin thân thiết và vĩ đại. [...]

 • 17/05/2017

  Đôi dép Bác Hồ nguồn cảm hứng thi ca

  Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho văn chương nghệ thuật cách mạng Việt Nam. Bởi lẽ, từ những điều bình dị của cuộc đời Người nhưng đã mang lại một vẻ đẹp tiêu biểu cho phẩm chất cộng đồng, kết tinh thành giá trị văn hóa và sức mạnh của cả dân tộc. [...]

 • 10/05/2017

  Ghi nhớ về Bác

  Lúc bấy giờ khoảng 7 giờ tối. Bác vừa nói chuyện xong với anh em bộ đội, trên một khu đồi lộng gió - điểm cuối cùng trong chương trình một ngày Tết, cả một ngày tròn trặn. Bác đi thăm công trường đập Thác Huống, bà con nông dân một xã ở Thái Nguyên, [...]