Người tốt - Việc tốt Archives - Page 10 of 22 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 04/10/2017

  Thư Bác Hồ qua những mùa trăng

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, Bác dành tình thương yêu đặc biệt đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ tương lai của đất nước. Tình cảm thiêng liêng đó không chỉ được thể hiện sâu sắc khi Người còn sống [...]

 • 27/09/2017

  Chào Mừng Năm Học 2017 - 2018 - “Di chúc” của Bác Hồ dành riêng cho ngành giáo dục - đào tạo

  Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng sự nghiệp giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) bởi GD-ĐT nhằm nâng cao dân đức và dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước phát triển, phồn vinh. Bác Hồ là người đặt nền tảng cho tư tưởng chiến lược: “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nước ta. [...]

 • 20/09/2017

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh tư tưởng chiến lược: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nước ta. [...]

 • 13/09/2017

  Học tập gương đạo đức ở Bác

  Học tập Bác Hồ tức là học tập bản chất của vấn đề để vận dụng vào trong cuộc sống muôn hình vạn trạng. Học là đem cái bản chất vấn đề vận vào trong cuộc sống. Học ở Bác là học ở tinh thần gần gũi với nhân dân, sâu sát tình hình, quý trọng sức lao động, làm gương. “Một tấm gương sống còn giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. [...]

 • 06/09/2017

  Bác làm văn nghệ

  Hồi còn nhỏ ở miền Nam, mỗi khi nghe các cô, các chú hoặc bà tôi kể chuyện Bác Hồ thì dù đang ham chơi hay làm bất cứ việc gì, chúng tôi cũng kêu nhau lại, chạy đến xúm quanh người lớn và chăm chú nghe nuốt lấy từng lời. Đã có lần, chúng tôi bàn nhau viết một lá thư ra Bắc mời Bác vô thăm miền Nam [...]

 • 30/08/2017

  Bốn bài viết nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính

  Bác nêu mối quan hệ gắn bó mật thiết, thống nhất hữu cơ và biện chứng giữa 4 phẩm chất đạo đức tốt đẹp nhất của con người: Cần-Kiệm-Liêm-Chính. Bác viết: “Cần, Kiệm, Liêm là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả, mới là cây hoàn toàn. Một người phải Cần, Kiệm, Liêm, [...]

 • 23/08/2017

  Bốn bài viết nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính

  Chữ Liêm trong quan niệm của Bác Hồ có tính lịch sử: Ngày xưa, Liêm vốn chỉ những người làm quan không đục khoét dân. Chữ Liêm ấy có nghĩa hẹp. Bác Hồ mở rộng nội hàm của chữ Liêm: “Ngày nay, nước ta là nước dân chủ cộng hòa, chữ Liêm có nghĩa rộng hơn, là mọi người đều phải Liêm. [...]

 • 17/08/2017

  Bốn bài viết nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính

  Bài viết “Thế nào là Kiệm”, Bác Hồ cũng vào đề trực tiếp. Mở bài, Bác đặt câu hỏi và giải thích ngay: “Kiệm là thế nào?/ Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Bác nêu mối quan hệ mật thiết và tác động hỗ trợ lẫn nhau giữa Cần và Kiệm: “Cần với Kiệm phải đi đôi với nhau, [...]

 • 08/08/2017

  Bốn bài viết nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính

  Bài “Thế nào là Cần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh Lê Quyết Thắng, đăng báo Cứu Quốc, ra ngày 30/5/1949. Đây là bài đầu tiên trong số 4 bài viết liên hoàn, nổi tiếng của Bác về Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Mở đầu bài viết này, Bác Hồ giải thích ngay về chữ “Cần”: “Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, [...]

 • 02/08/2017

  Đền ơn đáp nghĩa những người có công với Nước

  Trong “Thư gửi thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, nhân ngày 27/7”, đề ngày 17/7/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ” [...]