Người tốt - Việc tốt Archives - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 28/08/2021

  Chủ tịch Hồ Chí Minh 5 lần đến nước Đức

  Trong hành trình tìm đường cứu nước (1911-1941), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần đến nước Đức - đất nước sinh thành nên hai nhà lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới: Karl Marx và Friedrich Engels. Sau khi trở thành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, [...]

 • 21/08/2021

  Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng - Đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách

  Cứ đến hẹn mỗi năm, cả nước chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thù địch nước ngoài, phần tử cơ hội chính trị lại tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chống phá, tung lên Internet với nhiều bài viết xuyên tạc, [...]

 • 14/08/2021

  Vai trò báo chí với việc hình thành thế giới quan cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Từ một người yêu nước và có hoài bão to lớn là giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Chính chủ nghĩa Mác - Lênin mà Người được tiếp cận trước hết qua báo chí đã tạo nên sự biến đổi vĩ đại ấy. [...]

 • 07/08/2021

  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng

  Từ Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Nhà nước ta, đến các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị đều hô hào thực hành tiết kiệm, phải chống lãng phí, tham nhũng. Trong các kỳ họp Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiều đại biểu đã lên án gay gắt [...]

 • 31/07/2021

  Ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy

  Từ Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Nhà nước ta, đến các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị đều hô hào thực hành tiết kiệm, phải chống tham nhũng, lãng phí. Trong các kỳ họp Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiều đại biểu đã lên án [...]

 • 24/07/2021

  Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

  Giữa những ngày tháng 7 nghĩa tình này, nhắc nhở những người con đất Việt ở khắp mọi miền đất nước đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đây là trách nhiệm, tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ [...]

 • 17/07/2021

  Năm ấy, Bác Hồ không đi thăm rừng Cúc Phương

  Các chiến sĩ và cán bộ Cục Hàng không đã đưa Bác đi công tác trên chiếc máy bay của nhân dân Liên Xô tặng mang biển số Mi-4 VN 50D. Trong các chuyến đi gần và ít người, các đồng chí đề nghị Bác dùng trực thăng như trong các chuyến đưa Bác đến Lạng Sơn, [...]

 • 10/07/2021

  Nguyễn Ái Quốc Biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước của Nhân dân Việt Nam

  Cách đây 110 năm, vào ngày 5-6-1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đang độ tuổi 20 đã lên con tàu Pháp mang tên L’Admiral Latouche Trévill, một tàu lớn vừa chở hàng vừa chở khách của hãng Chargeurs Réunis của Pháp, [...]

 • 03/07/2021

  Theo chân Bác

  Tôi muốn mượn tựa đề trường ca “Theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu để đặt tên cho bài viết này.
  Trường ca “Theo chân Bác” được viết trong một hoàn cảnh đặc biệt, Bác Hồ qua đời mới được ba bốn tháng, Tố Hữu lúc ấy bị bệnh nặng đang điều trị tại Liên Xô. [...]

 • 26/06/2021

  Chủ tịch Hồ Chí Minh góp ý cho báo “Bạn chiến đấu”

  Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác địch vận. Năm 1948, Người nói: “Đánh mà thắng địch là giỏi. Không đánh mà thắng địch càng giỏi hơn. Không đánh mà thắng là nhờ Địch vận”. Do đó, Người đã rất quan tâm đến tờ báo “Bạn chiến đấu” (Waffenbrüder) [...]