Người tốt - Việc tốt Archives - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 07/12/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 29/11 
  “Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân”.
  (Thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc, Người viết tháng 11/1949)
  - Giai cấp nông dân là một lực lượng có vai trò hết sức quan trọng [...]

 • 30/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 22/11
  “Anh hùng thật là những người bất cứ việc to việc nhỏ, luôn luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”[22].
  (Bài “Anh hùng giả và anh hùng thật”, Báo Nhân dân, số 149, từ ngày 21 - 25/11/1953) [...]

 • 23/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 15/11
  “... Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc thì chẳng việc gì thành công”.
  (Bài viết “Bệnh tự kiêu, tự ái”, bút danh X.Y.Z, báo Sự Thật, số 102, ngày 15/11/1948)

 • 16/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 8/11
  Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh”.
  (Bài viết “Hô hào nhân dân chống nạn đói”, Báo Cứu quốc, số 86, ngày 8/11/1945)
  - Hơn 70 năm đã qua đi, nhưng trong ký ức của người dân Việt Nam, nạn đói năm 1945 vẫn còn là một cơn ác mộng, một nỗi đau nhức nhối, khó quên. [...]

 • 09/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 1/11
  “... Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”. [...]

 • 02/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 25/10
  “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.
  (Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị trung cấp Quân đội - nay là Học viện Chính trị/Bộ Quốc phòng - nhân dịp về thăm trường ngày 25/10/1951) [...]

 • 26/10/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 18/10
  “Đồng bào chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ, phải tranh đấu đến cùng để mưu tự do, hạnh phúc cho dân tộc”.
  (“Thư gửi đồng bào tỉnh Lào Cai”, ngày 18/10/1945; đăng báo Cứu quốc, số 71, ngày 19/10/1945)
  - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là để tạo nên lực lượng cách mạng to lớn, [...]

 • 19/10/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 11/10
  “Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và nhân dân là chủ quan”.
  (Bài viết “Phải thi đua chống hạn, diệt sâu, để nắm chắc vụ mùa thắng lợi”, bút danh Trần Lực, Báo Nhân dân, số 1.672, ngày 11/10/1958). [...]

 • 12/10/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 4/10
  “Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp. Phải cần mà phải cẩn nữa”.
  (Bài viết “Thiếu óc tổ chức - một khuyết điểm lớn trong các Ủy ban nhân dân”, bút danh Chiến Thắng, Báo Cứu quốc, số 58, ngày 4/10/1945). [...]

 • 05/10/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 27/9“Xem xét nơi nào quân địch có thực lực mạnh để tránh và nơi nào quân địch yếu để tiến công, như thế là xem xét tình hình hư thực của bên địch. Biết rõ được thế hư thực của địch, mới có thể bày được mưu kế tiến thoái”. [...]