Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi Archives - Page 76 of 107 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi
 • 12/01/2017

  Những điều tâm niệm trong cuộc sống

  * Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.
  * Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá hủy hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.
  [...]

 • 12/01/2017

  Chiều phố cuối năm

  Lại Tết. Mùa xuân Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh - Nam bộ. Đô thị này không phải là tất cả Nam bộ, nhưng lại là Nam bộ + cả nước. Rất riêng, mà lại rất chung. Trên những đường phố đầy nắng sáng, [...]

 • 07/01/2017

  Không sợ nói ra khuyết điểm

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đi một chặng đường 4 năm. Trong 4 năm triển khai thực hiện, dù có thể chưa mang lại tất cả những mong muốn và kỳ vọng của người dân, [...]

 • 06/01/2017

  Học thuyết Mác phải chăng đã lỗi thời?

  Gần đây, khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, đã xuất hiện nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội cho rằng đó là sự trung thành “một cách mù quáng”, [...]

 • 06/01/2017

  Khi dân quê chơi “cỏ”

  “Cỏ” là từ lóng của các dân chơi dùng để nói đến cần sa, hay còn gọi là “tài mà”. Nhìn bên ngoài, cần sa có hình dáng như thảo cỏ, được các đầu nậu nhập từ Lào hoặc Campuchia mang về bán lẻ cho các dân chơi. [...]

 • 05/01/2017

  Định nghĩa tình yêu

  Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu đã từng định nghĩa tình yêu: Yêu là chết trong lòng một ít. Nhưng lần khác chính nhà thơ thừa nhận: Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! [...]

 • 04/01/2017

  Đảng viên đi trước...

  Bộ Chính trị mới ban hành Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. [...]

 • 31/12/2016

  Là nghệ sĩ

  Đại văn hào Lev Tolstoy nói:
  - Anh chỉ thực sự là nghệ sĩ, khi nào biết chú ý những điều mà người khác không chú ý tới”. 
  [...]

 • 31/12/2016

  Trường kỳ cải thiện

  Hiện nay có một số người Việt Nam đánh giá rất sai thành tích của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế. Ngộ nhận đáng tiếc này có thể dẫn đến dao động lập trường rất nguy hiểm, [...]

 • 31/12/2016

  Phê bình Việt Nam sử lược

  Việc biên soạn Việt Nam sử lược có nhiều sai sót gây hậu quả tệ hại, làm cho người đọc cả tin không hiểu hoặc hiểu sai bản chất của sự kiện, sự việc. [...]