Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi Archives - Page 122 of 122 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi
  • 09/08/2015

    Về một số bất cập trong phê bình, nghiên cứu văn học

    Với mỗi tác phẩm văn học, giá trị, sức trường tồn, tác động của nó tới đời sống như thế nào phụ thuộc một phần quan trọng vào người phê bình, nghiên cứu. Vì thế, bên cạnh sự nhiệt tình, công tâm, khả năng cảm thụ,... còn đòi hỏi người làm phê bình, nghiên cứu văn học có kiến thức chuyên môn, phương pháp phù hợp.