Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi Archives - Page 121 of 121 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi
 • 12/08/2015

  Văn hóa lãnh đạo soi đường...

  Công trình “Văn hóa lãnh đạo – triết lý phát triển bền vững ” trong tư duy văn hóa Hồ Chí Minh” của PGS-TS Thành Duy (NXB Văn hóa Thông tin. H. 2014) đã trình bày rõ tư duy văn hóa Hồ Chí Minh, đặc biệt quan điểm văn hóa lãnh đạo, là vấn đề hết sức quan trọng, cấp thiết cho hiện tại và lâu dài. Vì vậy, vấn đề cần được thấu hiểu, phổ biến rộng rãi

 • 13/08/2015

  Khi viết văn Tư duy hay Giao tiếp?

  Khi viết văn, các văn nhân, thi sĩ nhà ta tư duy hay giao tiếp? Thực ra câu hỏi này có thể đặt ra với bất cứ ai viết một văn bản nào đó bởi vì các tác phẩm văn chương dù được coi là sản phẩm nghệ thuật, được tôn sùng hơn nhưng xét về hoạt động “chế tạo” ra nó thì cũng giống như các văn bản khoa học, nghị luận hay các văn bản gọi là “nhật dụng” khác. Tất cả viết ra là để người khác đọc, để chuyển tới người ta những điều mình muốn họ tiếp nhận, để người viết giao tiếp với người đọc. Phải đặt ra với các nhà văn nhà thơ vì có một lời giảng giải ở một tác phẩm lý luận văn học gây thắc mắc. Nguyên văn nhận định đó như sau:

 • 09/08/2015

  Về một số bất cập trong phê bình, nghiên cứu văn học

  Với mỗi tác phẩm văn học, giá trị, sức trường tồn, tác động của nó tới đời sống như thế nào phụ thuộc một phần quan trọng vào người phê bình, nghiên cứu. Vì thế, bên cạnh sự nhiệt tình, công tâm, khả năng cảm thụ,... còn đòi hỏi người làm phê bình, nghiên cứu văn học có kiến thức chuyên môn, phương pháp phù hợp.