Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi Archives - Page 115 of 115 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi
 • 07/09/2015

  Những ngộ nhận về ông Trương Vĩnh Ký

  Ngày 24/3/2015 vừa qua, trong dịp trao giải thưởng Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, ông Nguyên Ngọc đã nêu ý kiến: Xây “Ngôi đền tinh hoa văn hóa Việt Nam” nhằm tôn vinh những nhân vật kiệt xuất có công đối với văn hóa Việt Nam. Trong số ba nhân vật đầu tiên được dề cập đến có tên ông Trương Vĩnh Ký, cũng gọi là Petrus Ký.

 • 06/09/2015

  Hội Nhà văn thành phố cần lắm những tấm lòng

  NĂM 2015, LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ VÀ 09 HỘI CHUYÊN NGÀNH TIẾN HÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2015 - 2020, TẬP TRUNG CHỦ YẾU TRONG QUÝ 2 VÀ QUÝ 3; ĐÂY LÀ SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ, THU HÚT SỰ QUAN TÂM CỦA ĐÔNG ĐẢO VĂN NGHỆ SĨ, NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VÀ CÔNG CHÚNG. TUẦN BÁO VĂN NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH MỞ CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN XÂY DựNG HỘI TỪ NAY ĐẾN HẾT THÁNG 9 NĂM 2015 VỚI MONG MUỐN NHẬN ĐƯỢC NHIỀU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA BẠN ĐỌC, CỦA H ỘI VIÊN CÁC HỘI TRÊN TINH THẦN THẲNG THẮN, XÂY DỰNG, NHẤT LÀ VẤN ĐỀ HIẾN KẾ NHẰM KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HỘI, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CỦA THÀNH PHỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ VÀ ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ MỚI.

 • 06/09/2015

  Thuật ngụy biện của Nguyên Ngọc

  Ngôn luận của Nguyên Ngọc trong những năm gần đây bộc lộ chất ngụy biện đến mức như Gơben: Cứ nói dối mãi rồi sẽ thành thật. Xin nêu một số trường hợp

  LỢI DỤNG - TÂNG BỐC, XUYÊN TẠC CÁC CỤ PHAN: MƯỢN GIẢI THƯỞNG PHAN CHÂU TRINH VỚI Ý ĐỒ XẤU..

 • 12/08/2015

  Trần Dân Tiên là ai? (kỳ cuối xem từ số 347)

  Khoảng thời gian từ 1945 đến 1948 là thời kỳ cực kỳ cam go đối với vận mệnh của nhà nước non trẻ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: chiến đấu cùng một lúc với 3 tên giặc: đói, dốt và ngoại xâm trong bối cảnh “đơn thương độc mã”, thiếu thốn đủ đường về kinh tế, lương thực, trang thiết bị quân sự, kinh nghiệm chiến đấu..., mà không hề có sự trợ giúp quốc tế nào. Đó không phải là lúc thích hợp và cũng chẳng thể có thời gian để viết về mình đối với bất kỳ người lãnh đạo nào huống hồ một lãnh tụ đã được cả thế giới ngả mình kính phục.

 • 06/09/2015

  Cái trò "Thân mật mà thâm trầm" của ông Nguyên Ngọc

  Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, “Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh” tổ chức trao giải cho một số công trình gọi là có giá trị về nhiều lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật. Đế làm được việc này tất phải huy động nhiều công sức của không ít người có kiến thức về nhiều lĩnh vực. Nếu như sự đánh giá ấy có chất lượng thật sự thì còn gì tốt đẹp hơn thế nữa, vì nó chẳng những đã không mảy may tơ hào tới cái “túi ngân quỹ cỏn con” do toàn dân phải nín nhịn đế dành, muối mặt đi vay mới có, mà nó lại có tác dụng khuyến khích động viên người tài phát huy trí tuệ, đóng góp cho sự chấn hưng đất nước lúc này...

 • 12/08/2015

  Văn hóa lãnh đạo soi đường...

  Công trình “Văn hóa lãnh đạo – triết lý phát triển bền vững ” trong tư duy văn hóa Hồ Chí Minh” của PGS-TS Thành Duy (NXB Văn hóa Thông tin. H. 2014) đã trình bày rõ tư duy văn hóa Hồ Chí Minh, đặc biệt quan điểm văn hóa lãnh đạo, là vấn đề hết sức quan trọng, cấp thiết cho hiện tại và lâu dài. Vì vậy, vấn đề cần được thấu hiểu, phổ biến rộng rãi

 • 13/08/2015

  Khi viết văn Tư duy hay Giao tiếp?

  Khi viết văn, các văn nhân, thi sĩ nhà ta tư duy hay giao tiếp? Thực ra câu hỏi này có thể đặt ra với bất cứ ai viết một văn bản nào đó bởi vì các tác phẩm văn chương dù được coi là sản phẩm nghệ thuật, được tôn sùng hơn nhưng xét về hoạt động “chế tạo” ra nó thì cũng giống như các văn bản khoa học, nghị luận hay các văn bản gọi là “nhật dụng” khác. Tất cả viết ra là để người khác đọc, để chuyển tới người ta những điều mình muốn họ tiếp nhận, để người viết giao tiếp với người đọc. Phải đặt ra với các nhà văn nhà thơ vì có một lời giảng giải ở một tác phẩm lý luận văn học gây thắc mắc. Nguyên văn nhận định đó như sau:

 • 09/08/2015

  Về một số bất cập trong phê bình, nghiên cứu văn học

  Với mỗi tác phẩm văn học, giá trị, sức trường tồn, tác động của nó tới đời sống như thế nào phụ thuộc một phần quan trọng vào người phê bình, nghiên cứu. Vì thế, bên cạnh sự nhiệt tình, công tâm, khả năng cảm thụ,... còn đòi hỏi người làm phê bình, nghiên cứu văn học có kiến thức chuyên môn, phương pháp phù hợp.