Đối thoại Internet Archives - Page 5 of 5 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Đối thoại Internet
 • 07/09/2015

  Chuyện các nhà văn thôi làm hội viên Hội Nhà văn

  DƯ LUẬN VĂN NGHỆ TRÊN INTERNET MẤY HÔM NAY CỨ SÔI LÊN VỀ CHUYỆN 20 NHÀ VĂN TUYÊN BỐ TỰ RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN. ĐÁNH VÀO TỪ KHÓA 20 NGƯỜI RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN TRONG 0,33 GIÂY RA 707.000 TỪ MỤC. THẬT TÌNH, TRONG LÚC MỌI ĐÁNH GIÁ ĐỀU NÓI CỖ XE VĂN HỌC VIỆT NAM DẠO NÀY ĐANG Ì ẠCH, VẬY MÀ SỰ QUAN TÂM CỦA CÔNG CHÚNG TỚI VĂN HỌC KHÔNG HỀ GIẢM. LÀN SÓNG ẦM Ĩ CỦA VỤ 20 NHÀ VĂN RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN CHỨNG MINH ĐIỀU ẤY VÀ DĨ NHIÊN, VỚI NHỮNG NGƯỜI LÀM BÁO, LÝ GIẢI SỰ KIỆN NÀY CŨNG LÀ MỘT NHIỆM VỤ.

 • 06/09/2015

  Những hội nhóm, diễn đàn mạo danh để chống phá sự bình yên của Đất nước

  Hiện nay, trên facebook đang nở rộ những nhóm, hội, diễn đàn. Ngoại trừ những nhóm hội, diễn đàn lập ra để tập hợp những ý kiến xây dựng đất nước, tập hợp những người cùng tâm huyết hỗ trợ truyền thông cộng đồng với những định hướng tốt đẹp, còn có nhiều diễn đàn, nhóm hội lập ra với những định hướng rất đáng nghi ngờ về mặt chính trị như những diễn đàn liên quan tới các nhà báo trẻ, diễn đàn liên quan tới bảo vệ cây xanh Hà Nội, diễn đàn liên quan tới các dự án lớn tại các địa phương... Từ số báo này, chúng tôi sẽ lân lượt phân tích về nguồn gốc và những biểu hiện đáng nghi ngờ của các diễn đàn, hội nhóm này.

 • 06/09/2015

  Ngây thơ chính trị hay ăn phải bả ngụy dân chủ?

  Phản biện xã hội (PBXH) là việc nêu ý kiến chưa đồng tình của nhân dân đối với những vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, quyết định, dự án... của nhà nước, các tổ chức, liên quan đến quyền lợi và đời sống của mọi thành viên trong xã hội. Mục đích của PBXH là làm sáng tỏ bản chất của vấn đề, những ưu điểm, hạn chế, những vấn đề chưa hợp lý, bất cập của những chủ trương, chính sách, quyết định đó. Như vậy, bản chất của PBXH là thực hành dân chủ, góp phần bổ sung, sửa chữa những khiếm khuyết, sai lầm, đem lại những lợi ích chính đáng, hợp pháp, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. PBXH có ý nghĩa chính trị sâu sắc, phản ánh mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và hơn thế, nó thể hiện sâu sắc dân chủ XHCN, bản chất nhà nước pháp quyền XHCN - quyền lực thuộc về nhân dân...

 • 12/08/2015

  Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước nhìn từ Little Saigon (California)

  Đã đến ngày kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Ở các vùng có đông người Việt sinh sống nói chung và Little Saigon (California) cũng đang chộn rộn. Bề mặt là những phố dài treo đầy những lá cờ vàng ba sọc đỏ, bề sâu là những đoàn vận động ủng hộ những kế hoạch viển vông kiểu như lật đổ Nhà nước Việt Nam cộng sản trong năm 2016, khôi phục chế độ Việt Nam cộng hòa (VNCH) "anh dũng" trong năm 2015... 

 • 09/08/2015

  Lê Công Định - con bệnh của "Hội chứng tâm thần dân chủ"

  Trong cơn túng đề tài công kích Nhà nước Việt Nam, ít lâu nay, thiên hạ mạng lại rũ ra cười vì Lê Công Định, một khuôn mặt vốn được coi là sáng giá nhất trong hàng ngũ ngụy dân chủ, bỗng lập bàn thờ và lên mạng ca tụng công đức của ông Ngô Đình Diệm, Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa.