Thơ

Cần Thơ ngơ ngẩn gió

 

Con sóng nào đã lạc phía Ninh Kiều
Ngày tiễn nhau sông Hậu không tắt nắng
Một chiều chợ nổi, một giọng Phong Điền
Chuyến phà cũ ngủ yên bên bến vắng
Giữ lại câu vọng cổ chưa xuống xề
Để người bạt gió nhớ dòng kênh quê
Để mùa trái chín lắc lư tài tử!
Cần Thơ nghe chừng vẫn Cần Thơ đấy
Phố lim dim chìm đắm tiếng đờn kìm!

Lê Thiếu Nhơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM ssố Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc