Thơ

Cám ơn

 

Mây cám ơn ngàn gió
cho bay khắp phương trời
biển sông xa nguồn cội
nhớ hoài giọt mưa rơi

Cây cho hoa kết trái
cám ơn đất bao dung
đâm chồi và trổ lộc
bao ong bướm reo mừng

Núi cám ơn sỏi đá
cho gặp gỡ mù sương
như hẹn hò kiếp trước
ngàn năm rồi luyến thương

Ta cám ơn người thân
luôn mở lòng nhân ái
để vững vàng bước chân
trên đường đời oan trái!

23-9-2017

Trần Biên Thùy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 522

Ý Kiến bạn đọc