Thơ

Cái liếc mắt tình

 

Liếc nhau dù chỉ một lần
Hình như ta có nợ nần với em
Nợ miếng trầu thắm vôi têm
Trái cau ruột đỏ bén duyên tơ hồng

Liếc nhau dù chỉ một lần
Hình như ta nợ trăm năm với người
Chén vinh chén nhục quán đời
Cùng so đũa gắp ngọt bùi đắng cay

Nếu trời trở dạ heo may
Làm ơn hãy nhớ nắm tay nha mình!
Dìu nhau giữa cõi phù sinh
Thủy chung cái liếc mắt tình đôi mươi!

Trần Văn Nghĩa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc