Thơ

Buồn

 

Những ngày mưa ở Huế
Không bằng sự lặng im buồn

Tìm người
Để lắng nghe cái buồn trong nhau từ nhiều năm đọng lại trong giấc mơ
Giấc mơ nhiều màu trong bàn tay
gần và xa

Tìm nhau nước mắt
Ngày qua giấu mình trong mưa trong sông bể
Đời mình
Như lòng dài mùa đông trong cơn mùa xuân
Như giông tràn vào người
Tàn hơi

Bay trên bao la
Nỗi buồn đo bằng kiếp
Dài hay không dài.

Nguyễn Đặng Thùy Trang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc