Thơ

Bóng chiều xanh

 

Với tay. Níu cái hanh hao
Bến sông, gió bật, con sào đẩy đưa
Ta về gom cỏ lau thưa
Đốt chiều tìm bóng. Vẫn chưa thấy mình

Chiều xanh mờ ảo. Vô tình
Dòng sông trôi kiếp phù sinh. Phập phù
Lối về, mơ sắc vàng thu
Chạp cười. Gọi gió. Thổi mù tháng Giêng

Lạp hồng. Bóng ngã an nhiên
Vẽ lên tường cũ, nét hiền thơ ngây
Cỏ thơm. Sông biếc. Lưu đầy
Mỏng manh vệt khói, đêm này xanh rêu.

Nguyễn Thị Liên Tâm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc