Thơ

Biết bao điều Bác lưu ý, lưu tâm

 

Sắp đến ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập,
Khai sinh nhà nước mới của nhân dân
Có bao điều Bác lưu ý, lưu tâm:
Quảng trường lớn ra sao, bao nhiêu người dự được,
Lối ra vào có rộng rãi không, khu vệ sinh đặt ở nơi nào?…
Bác muốn có sơ đồ, được nghe rõ ràng từng chi tiết.

Thư ký Vũ Kỳ không hề thêu dệt
Thẳng thắn trình bày điều mình biết, mình chưa…
- Dạ thưa Bác, cháu chỉ mới lướt qua
Ngó xung quanh và quảng trường phía trước
Khu vệ sinh chưa kiểm tra, bao quát được.
Bác ôn tồn: Chú nhớ để tâm cho
Nói với ban tổ chức: phải thực tế, phải đặc biệt chăm lo
Làm thật tốt mỗi điều Bác nhắc.
Không chủ quan, đề phòng bất trắc.
Theo dõi đất trời, nếu có dấu hiệu mưa.
Rút gọn chương trình để bà con từ cụ già đến trẻ em khỏi ướt.
… Lĩnh hội ý Bác, đồng chí Vũ Kỳ hứa sẽ truyền đạt ngay và đủ đầy sau trước.
Bác vui lòng: Chú nghĩ thế thật hay!
Thời khắc lịch sử đang tới gần, cần kíp.

Những công việc không mấy ai lường hết
Bác thao thức bao đêm nghĩ ngợi đã lâu rồi.
Người đã từng chứng kiến ở nhiều nơi
Không liệu sớm, lo xa, việc nhỏ nhặt coi thường
Dễ ảnh hưởng dây chuyền, tác hại xấu đến công việc lớn.

Đến hôm nay, bảy mốt năm ngày Tuyên ngôn Độc lập.
Bốn mốt năm nước nhà thống nhất…
Ta thấu hiểu biết bao điều Bác lưu ý, lưu tâm!…

Phan Chúc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc