Thơ

Bên kia ta

 

Đi vào trong hoa
hư không thay áo
bóng xuân la đà
người mơ ta bước vào ta
bốn phương mây nước
thì ra nhà mình

Đi vào lặng thinh
của hòn cuội nhỏ
trùng dương dậy tình
người chơi mình bước vào mình
lòng ôm bóng tối
bỗng bình minh ra

Thế rồi ta bước qua ta.

Nhật Chiêu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc