Thời sự văn nghệ

“Bế mạc lớp tập huấn “Mấy vấn đề về lý luận và thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay” tại khu vực phía Nam”

Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 7-4 đến 10-4), sáng 10/4, tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã làm lễ bế mạc lớp tập huấn “Mấy vấn đề về lý luận và thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay” cho các học việc từ các tỉnh, thành phía Nam.
Lớp tập huấn năm nay có sự tham dự của hơn 200 học viên đại diện đến từ 34 tỉnh, thành khu vực phía Nam bao gồm lãnh đạo các Ban Tuyên giáo, lãnh đạo các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành, cán bộ quản lý, tham mưu và những người hoạt động trực tiếp ở lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, văn nghệ sĩ, các phóng viên, biên tập viên văn hóa – văn nghệ…
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đào Duy Quát – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Trưởng Ban Tổ chức cho biết: – “Trong thời gian tập huấn, học viên được nghe các chuyên Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Kỹ năng viết bài phê bình văn học, nghệ thuật; Nhận diện và đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; Những quan điểm cơ bản về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Hiến pháp 2013 và Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI… Bên cạnh đó lớp cũng được giao lưu với một số cơ quan chính quyền tại địa phương (Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Cần Thơ, Hậu Giang), tìm hiểu về những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới tại đây”.
Đồng chí cũng cho rằng mục đích lớp tập huấn nhằm trang bị những quan điểm, tri thức cần thiết “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng làm tốt công tác của mình từ tuyên truyền, báo chí, xuất bản. để góp phần thiết thực vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

Long Thành

Ý Kiến bạn đọc