Thơ

Bây giờ ta ở đây

 

Ba phần tư thế kỷ
Tay trắng hoàn trắng tay
Bạn bè năm bảy đứa
Giờ còn được những ai!

Yêu cuộc tình bút mực
Mấy ngàn ngày phiêu linh
Như cánh buồm ngược gió
Giữa biển đời mông mênh

Qua rồi thời binh lửa
Súng bom phải gục đầu
Là thật hay là ảo
Hình như thể chiêm bao?

Cũng may còn sống sót
Bỏ quên thời trẻ trai
Dọc hành trình giấy bút
Tháng năm đo dặm dài

Bây giờ ta ở đây!

Bến Tâm Hồn, 8:16-Sept 4.2017

Thiên Hà
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 473

Ý Kiến bạn đọc