Thơ

Bánh xèo nấm mối

Tặng chị Bình quê đất đỏ Bà Rịa.
 
Năm có 365 ngày
Ngày có 24 giờ
Giờ có 60 phút
Phút có 60 giây

Đố ai biết giây phút nào nấm mọc?
 
Người đi trước vuột qua
Người đi sau hái được
Ôi cái duyên ông Trời già
Bày đặt chi
 
Nấm mối
 
Ngàn vạn cánh mối bay cày cày, xới xới
miền núi lửa phun nham thạch hồng tươi
có tai nấm sa chân ngủ vùi
Mơ sóng dâng ngon nghẻ
Ngàn vạn lý do
Chờ mưa sa
Thức ngộ
Quà người mát tay
 
Năm có 365 ngày
Hôm nay ngày đặc biệt
Má Bình đổ bánh xèo nấm mối
Giờ thì ai cũng có duyên
Đũa chén lanh canh hôi hổi
 
Ca cái duyên u huyền
Bánh xèo nấm mối…
 
Vũng Tàu, 25-11-20165 B1

Đoàn Thị Ký
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 436

Ý Kiến bạn đọc