Thơ

Bài hát cũ trong lòng thành phố

 

Chợt nghe giai điệu này năm cũ
từ căn phòng hoa phượng của dãy nhà mùa hè
bản đồng ca băng đồng lội suối

Tôi. Chú lính chào mào quàng khăn đỏ
đi giữa hàng quân năm dòng kẻ
toàn những nốt thăng
nốt cao nhất hình như chưa bước tới

Những ngôi nhà cao tầng quanh tôi
đang thẩm âm thẳng đứng
như con chim lạc tổ đàn mình
tôi nghe được
ân tình xưa.

Phan Thanh Bình
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 427

Ý Kiến bạn đọc