Truyện ngắn

Bác nhanh ý

Xuân 1958, nhân dịp một số đồng chí Trung ương từ tiền tuyến trở về và nhân dịp Tết âm lịch, văn phòng Trung ương tổ chức bữa cơm thân mật. Tới giờ, mọi người đã đến, chỉ còn thiếu anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Các đồng chí văn phòng ý muốn chờ đông đủ.

Bác bảo:

- Đúng giờ ta cứ ăn cơm, ai đến chậm để phần.

Nghe lời Bác, mọi người vào phòng ăn. Vừa nâng cốc thì anh Văn đến. Anh mặc quân phục, một tay bế cháu nhỏ, một tay dắt cháu bé, chị và cháu lớn theo sau. Thấy anh Văn, Bác nhìn đồng hồ rồi bảo:

- Chú Văn đến chậm 5 phút! Đại tướng cũng chậm giờ ư?

Anh Văn vội thưa:

- Thưa Bác, riêng chủ lực quân thì dễ cơ động, nhưng còn các lực lượng dân quân, du kích đông đảo thế này hơi khó ạ!

Bác khen:

- Giỏi, chú ứng biến nhanh vậy, nếu khéo vận dụng các lực lượng thì đánh giặc nào cũng chắc thắng.

Nói xong, Bác chỉ bàn ăn để phần, bảo:

- Xung trận!

Cả phòng ăn vang lên tiếng cười.

Lê Hồng Bảo Anh (sưu tầm)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 508

Ý Kiến bạn đọc