Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ với phong cách làm báo

Nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định: “Người ta đã nói nhiều về phong cách nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi không nhắc lại, nhưng phải nhấn mạnh rằng: Anh em, đồng chí chúng ta vẫn chưa học được phong cách tuyệt vời của Bác. Trong một bài viết hoặc bài nói, Bác không chỉ chú ý từng câu, từng chữ, mà còn chú ý nói cái gì trước, cái gì sau, bởi vì có khi đó lại chính là điều quan trọng nhất”.

Bac-Ho-doc-bao-Nhan-Dan
Bác Hồ đọc báo Nhân Dân. (Ảnh tư liệu)

Điều dễ nhận thấy trong các bài viết của Bác Hồ là thường ngắn gọn. Phải có bản lĩnh, có trí tuệ phong phú mới viết ngắn được. Những bài báo của Bác được viết ra với mục đích là để người đọc hiểu, nhớ và làm theo được. Người nói: “Muốn cho người đọc hiểu được, nhớ được, làm được thì viết cho đúng trình độ người xem”. Bác còn nhắc nhở: nhiều người cứ tưởng mình viết gì, nói gì, người khác đều hiểu cả!

Trong cách nói, cách viết, Bác Hồ luôn chú ý tránh những thông tin thừa, những gì mọi người đã biết rồi thì Bác không viết nữa. Trong những bài viết, Bác thường dùng những câu ngắn, giản dị, sáng rõ như: “Thư gửi thiếu nhi Việt Nam đêm Trung thu đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 22-9-1945, in trên Báo Cứu Quốc số 49, Bác Hồ chỉ viết có 192 từ, Thư gửi Báo Thiếu Sinh số 1, tờ báo của trẻ em đầu tiên, Bác chỉ viết có 49 từ. Thư gửi các vị phụ lão ngày 20-9-1945, Bác chỉ viết có 299 từ. Bản Tuyên ngôn Độc lập – đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ viết có 1.025 từ…”. Người căn dặn các nhà báo: “Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, cụt đuôi… Viết phải thiết thực, nói có sách, mách có chứng. Tức là nói cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả ra sao?”.

Thiết nghĩ, hiện nay những lời dạy bảo ân cần của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Chính vì vậy, những người viết báo, biên tập – làm báo hôm nay cần phải không ngừng học hỏi, để nâng cao trình độ nhận thức về chính trị và bản lĩnh cách mạng, phẩm chất đạo đức trong sáng, hay nói cách khác phải có lương tâm và trách nhiệm trước Đảng, trước dân… Báo chí cần đi sâu thâm nhập vào cuộc sống để có những bài viết, phóng sự, ký sự… sinh động, phản ánh được lịch sử của cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập, phát triển hiện nay. Báo chí phải phản ánh được kịp thời hiện thực của cuộc sống những mặt tích cực, tiêu cực… tăng cường nêu và biểu dương những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước giai đoạn cách mạng mới.

Võ Văn Thọ
(TP. Tam Kỳ, Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 430

Ý Kiến bạn đọc