Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ trước các lời lẽ gay gắt góp ý cho Đảng

Năm 1948, Bác Hồ nhận được một bản đánh máy mang tiêu đề “Báo cáo về sự nhận xét Mặt trận Việt Minh đệ trình lên Hồ Chủ tịch”. Bản báo cáo này chỉ nói về nhược điểm, khuyết điểm của một số cán bộ Mặt trận Việt Minh, tức là cán bộ lãnh đạo của Đảng ngày ấy, với một giọng điệu rất gay gắt. Cụ thể là:

- Cán bộ kiêu căng, giàu lòng tự ái, tưởng học mấy bài chính trị đại cương là đủ cầm đầu thiên hạ, chẳng coi ai vào đâu cả.

Ho-Chu-tich-lam-viec-trong-hang-da-o-Viet-Bac-1951
Hồ Chủ tịch làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951. (Ảnh tư liệu)

- Ưa nịnh, chỉ nghe những người gần mình hay cùng cánh với mình ca ngợi.

- Giữ độc quyền yêu nước, cứu nước, ai phê bình mình thì cho là phản đối Chính phủ, phản quốc, phản động.

- Ỷ vào thế lực của Mặt trận không coi pháp luật vào đâu, cho rằng pháp luật là để cho dân theo, dân phải phục tùng, triệt để phục tùng, còn mình thì ở trên pháp luật.

- Không chịu theo thủ tục hành chính, dùng người một cách bừa bãi, kéo bè, kéo cánh…

- Thấy quyền và lợi quên cả chính trị, tổ chức buôn bán, tự đặt ra độc quyền buôn bán… Tiền lãi vào túi ai? Vào túi cá nhân mà đoàn thể bị mang tiếng là bóc lột dân…

Bản báo cáo kết luận: “Đó là những khuyết điểm địa phương hoặc cá nhân, nhưng có ảnh hưởng tai hại, cần phải sửa chữa”.

(Tài liệu này hiện lưu trữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và in lại ở trang 474 – Hồi ký Nguyễn Xiển, vì bản báo cáo đệ trình lên Hồ Chủ tịch đó do ông Nguyễn Xiển viết)

Bác Hồ đọc bản báo cáo đó không những không trách cứ lời lẽ gay gắt, thái độ phê bình quyết liệt của tác giả mà ngược lại Bác điềm tĩnh, nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung báo cáo rồi chỉ thị cho ông Hoàng Quốc Việt (Chủ tịch Mặt trận) và ông Lê Đức Thọ (phụ trách công tác tổ chức của Đảng): “Phải bàn bạc và thực hành sửa chữa ngay!”.

Hiện nay, ai đến Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đều có thể tìm đọc dòng chữ của Bác Hồ ghi bên lề bản báo cáo đó, cụ thể như sau: “Việt. Những điều phê bình trong thơ này không phải là quá đáng. Vậy chú và Thọ phải bàn và thực hành cách sửa chữa ngay”.

Lời bút phê của Bác Hồ đề ngày 3 tháng 3 năm 1948.

Thạch Qùy
(Hội Văn nghệ Nghệ An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 430

Ý Kiến bạn đọc