Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ dạy: “Cần phải xem báo Đảng”

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Cần phải xem báo Đảng”, ký tên C.B, đăng báo Nhân Dân, số 197, ra ngày 24/6/1954. Bài này in lại trên trang 1 báo Nhân Dân, số 18476, ra ngày 11/3/2006 nhân kỷ niệm 55 năm báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951). Đây là một bài viết quan trọng của Bác Hồ về vai trò của báo chí cách mạng đối với đất nước và dân tộc; đồng thời Người nêu rõ trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên (CB-ĐV) – nhất là những người đứng đầu phải hàng ngày đọc báo Đảng để vận dụng vào công tác và đời sống của mình. Hôm nay, đọc lại bài viết súc tích này, chúng ta vẫn thấy tính thời sự tươi mới và những điều cực kỳ quý báu, bổ ích trong lời Bác Hồ dạy.

Bac-Ho-doc-bao-Nhan-dan
Bác Hồ đọc báo Nhân Dân.

Trong bài viết nói trên, trước hết Bác Hồ nêu lên mục đích, nhiệm vụ của báo Đảng: “Đảng ta mạnh vì Đảng ta tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, suốt từ trên xuống dưới. Tờ báo của Đảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động thông suốt và thống nhất”. Để làm cho tư tưởng và hành động thống nhất, thông suốt trong toàn Đảng và từ Đảng đến nhân dân, thì báo Đảng cần phải có nội dung đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thiết thực. Bác viết: “Tờ báo Đảng có những mục giải thích về: Lý luận Mác – Lênin; / Tình hình thế giới và trong nước; / Đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng và Chính phủ; / Chương trình và kế hoạch của những công tác cấp thiết; / Đời sống và ý nguyện của nhân dân; / Những kinh nghiệm tốt và xấu của các ngành, các địa phương; / Cách học tập, công tác, tự phê bình và phê bình; …”.

Do đó, báo Đảng có những tác dụng hết sức to lớn: “Tờ báo Đảng như là những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác. Hàng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta./ Nếu cứ cắm đầu làm việc, mà không xem, không nghiên cứu báo Đảng, thì khác nào nhắm mắt đi đêm; nhất định sẽ lúng túng, vấp váp, hỏng việc”. Từ đấy, Bác Hồ nhắc nhở nhiệm vụ đọc báo Đảng đối với các CB-ĐV: “Vì vậy, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, toàn bộ đảng viên và cốt cán, cần phải xem báo Đảng”. 

Tác giả C.B phê phán nghiêm khắc hiện tượng lười đọc báo Đảng của nhiều CB-ĐV; đồng thời nêu ra những tấm gương về việc đọc báo Đảng: “Có những đồng chí mượn cớ quá bận việc, hoặc cớ này cớ khác mà không chú ý xem báo Đảng. Đó là che giấu bệnh lười, đó là một khuyết điểm to, cần phải sửa chữa ngay. Vô luận công việc bận đến thế nào, nếu khéo sắp xếp thì nhất định có thì giờ xem báo. Hồ Chủ tịch và nhiều đồng chí trung ương cũng bận việc không kém các cán bộ khác (…) nhưng ngày nào cũng xem được sách và nhiều thứ báo. Đó là điều chúng ta phải học tập”.

Cuối bài, Bác nêu ra hai vấn đề cụ thể về việc mua báo và đọc báo Đảng: “1- Số báo ra có hạn mà người cần xem báo thì nhiều. 2- Nhiều người không sẵn tiền mua báo. Để giải quyết hai khó khăn ấy, các chi bộ, cơ quan, đơn vị, nhà máy,… nên tổ chức góp nhau mua báo, cùng nhau đọc báo. Khi xem báo thấy những vấn đề quan trọng, thì nên cùng nhau thảo luận. Gặp vấn đề gì khó hiểu, thì nên viết thư hỏi nhà báo”. Nhắc nhở mọi người đọc báo Đảng, Bác Hồ quan tâm thật chu đáo, chân tình.

Đến nay, hơn 6 thập niên sau bài viết của Bác Hồ mà hiện tượng lười đọc báo Đảng trong CB-ĐV – nhất là ở những người giữ cương vị lãnh đạo – vẫn… tồn tại, thậm chí còn nặng nề hơn trước! Có lần, tôi đến UBND một huyện, ở thành phố H., trong câu chuyện, có hỏi phó chủ tịch huyện phụ trách văn – xã đã đọc bài báo viết về thành tích công tác văn hóa – xã hội của huyện này mới đăng báo Đảng địa phương hai ngày trước đó hay chưa. Vị PCT huyện ngớ ra, lúng túng, nhưng thật thà trả lời là chưa đọc! Anh bảo, bận việc quá, chỉ tranh thủ xem thời sự trên tivi thôi! Một lần khác, tôi có việc đến một Sở nọ gặp vị giám đốc Sở. 9 giờ sáng, cô nhân viên văn thư đưa đến phòng thủ trưởng một chồng báo và tạp chí. Được biết, sáng nào cũng thế. Nhưng giám đốc cũng chỉ… xếp xó. Thủ trưởng có đọc gì đâu. Tương tự như vậy mà nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương không nắm sát được các vấn đề thời sự và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước mới ban hành. Thế nhưng, các chuyến “công du”(?!) hoặc đi tham quan, chữa bệnh(?) ở nước ngoài, các buổi đánh golf, chơi cầu lông, tennis hoặc các buổi… nhậu, và cả đến các tụ điểm hát karaoke, thì nhiều CB-ĐV trong đó có cả những người có chức quyền cấm có bỏ sót cuộc nào!

Sách báo tiến bộ nói chung – là những người thầy thông tuệ, cung cấp thông tin và hướng con người đến Chân-Thiện-Mỹ. Báo chí của Đảng (hiểu rộng ra là tất cả các cơ quan báo chí đúng đắn, do Đảng lãnh đạo) thật cần thiết và quý giá biết ngần nào đối với CB-ĐV và toàn dân. Ngày nay, báo chí nước ta đã phát triển nhanh và mạnh. Hiện cả nước có 706 cơ quan báo chí in, 5 báo chí điện tử, 1 hãng thông tấn quốc gia, 67 đài PT-TH và gần 2 vạn nhà báo được cấp thẻ. Vấn đề đọc và làm theo báo chí của Đảng đang là một trong những vấn đề thời sự bức thiết, góp phần đắc lực thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TƯ 4, TƯ 5, TƯ 6 (Khóa XI), Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XII) và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho CB-ĐV và nhân dân, từ đó thực hiện thành công lý tưởng của Đảng ta: “Làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Văn hóa đọc hiện nay càng quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên chính – Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 441

Ý Kiến bạn đọc