Thơ

Anh ở lại

 

Mùa cây trái thơm hương
Quả mãng cầu dơi ăn còn phân nửa
Anh không về với cù lao sông vỗ
Anh ở lại rồi đất bạn Bắc-tam-bong

Tôi là ai – chỉ là khách viếng thăm
Góc quê hương cây lành trái ngọt
Chợt lặng người nhìn lên phía trước
Trên bàn thờ một người lính trẻ măng

Có lẽ là trong những lúc đơn côi
Mẹ vẫn gọi anh về vỗ về bên lòng mẹ
Nên nhà mẹ không làm cửa
Anh trở về trong cơn gió tháng hai

Mẹ vẫn hằng ngóng đợi anh
Sông thì rộng mùa này nhiều sóng
Cô gái nào đợi anh tóc dài theo triền nắng
Anh ở lại rồi đất bạn Bắc-tam-bong.

1987

Trầm Hương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc