Thơ

Ấn tượng

Cheo
Cánh đồng khô Người về
Làm nhà nông như mọi nhà nông
Hai bắp chân trần guồng đạp nước

Hai bắp chân trần vị Chủ tịch
Bết đầy bùn
Giữa mênh mông hạn hán

Chẳng còn khoảng cách
Nguyên thủ thường dân

Hai bắp chân trần lẫn trong những bắp chân
Guồng nước lên từ hai bắp chân trần
Hối hả
Xôn xao đồng dao hồi sinh biển lúa

Hai bắp chân trần điệp màu đất
Đây nhà nông thứ thiệt
Hồ Chí Minh

01.2015

Thai Sắc

Ý Kiến bạn đọc